telania.wordpress.com
Vargstammen är för liten
January 20, 2016 – Folkbladet Vargstammen är fortfarande för liten, skriver debattören TT När myndigheter fattar beslut om jakt på en hotad art måste det ske restriktivt och med bakgrund av v…