telania.wordpress.com
Få landsbygdsbor upplever problem med rovdjur
2013-09-19 I regeringens proposition om en ”hållbar rovdjurspolitik” framställs minimala rovdjursstammar och jakt på tusentals rovdjur som en lösning på landsbygdens negativa utveckling. Men faktum…