teks.no
Jørgen Larsson: Lyd i visningsrom [Workshop]
TEKS.Studio 8. mars 10.00 - 14.00. Maks åtte deltakere, første kvinne til mølla! Kursavgift kr. 300,- inkl. boken "Håndarbeid for lydarbeid i visningsrom" av kursleder Jørgen Larsson. Pragmatisk lyd - Utvikling av bærekraftige teknikker for lydpresentasjoner i gallerirom. Denne workshopen er rettet mot profesjonelle og semiprofesjonelle lydpersoner, som ønsker å utforske nye teknikker for lydpresentasjon i