teks.no
Truls Waagø: Sonor Colors [Generativ lysinstallasjon]
SONOR COLOR Sonor Color, et uendelig foranderlig bilde. Forhåndsopptak av lydbilder i kombinasjon med sanntidslytting genererer ved hjelp av videogeneratoren "The Synchronator" et uendelig foranderlig bilde. The Synchronator er utviklet av Nederlandske Bas van Koolwijk og Gert-Jan Prins, www.synchronator.com. Synchronator prototype IMPAKT Works 2006