teks.no
THE IRON RING | Cecilia Jonsson
THE IRON RING Mixed media-installasjon: Imperata cylindrica gress / Jern-artefakter / Video / Bok Der ”grønn gruvedrift” sikter mot en generelt mer bærekraftig drift, utforsker The Iron Ring i stedet hvordan forurensede gruveområder kan brukes til å utvinne metaller fra planteliv rundt gruvene og på samme tid restituere områdene. I dette prosjektet har 24