tehroongard.com
فهرست موزه ها ، اماکن تاریخی و گردشگری شهر تهران در ایام نوروز – طهرونگرد
حجت نظری عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با انتشار پستی در اینستاگرام خود، لیست ۱۵۰ مکان شامل موزه ها،اماکن تاریخی و گردشگری ...