tehroongard.com
مستند ساخت شهرک سینمایی و پشت صحنه هزاردستان – طهرونگرد
این مستند مراحل ساخت و شکل گیری اولین شهرک سینمایی ایران یعنی شهرک سینمایی غزالی و بخشهایی از پشت صحنه هزادستان مرحوم علی حاتمی را به تصویر میکشد به علت دوستی دیرینه ای که بین مرحوم حاتمی و مرحوم سید جواد تهامی مالک عکاسخانه تهامی وجود داشت مشاهده تصاویر تهران قدیم این مغازه سبب شد …