teguhtimur.com
Kisah Haider Al Jayashy
0217 USAI Perang Teluk 1991, Haider Al Jayashy, pemuda dari kota Sawamah di selatan Baghdad,