techs.review
Trên tay bút bi Kaco Surface - Ngòi 0.5mm, viết êm, mực đều và nét! - Techs Review
Kaco Surface là bút bi sử dụng mực nước và ruột bút thay thế được sản xuất theo tiêu chuẩn G2 của Châu Âu, điều này có nghĩa là ruột bút thay thế Kaco G2 s