technet-media.pl
Aktualizacja Windows 10 o numerze 1903 może powodować nieprawidłową pracę bufora wydruku
Usługa bufora wydruku może sporadycznie mieć problemy z ukończeniem zadania drukowania i może powodować anulowanie lub niepowodzenie zadania drukowania.