technet-media.pl
Autor-widmo? Plagiat? Twórczość równoległa? – jakie są formy korzystania z cudzej twórczości
Każda forma korzystania z cudzej twórczości jest powszechnie i błędnie uznawana za plagiat. Takich postaci użytkowania jest o wiele więcej, co postaram się przedstawić w niniejszym tekście.