techfeed.today
Surface Pro4 完全拆解:千萬別弄壞 - TechFeed科技讀報
Surface Pro4 完全拆解:千萬別弄壞 Surface Pro 4、Surface Book可謂這一段時間的兩個熱門產品,而今它們也都陸續開始發售了。 iFixit已經完成了對Surface Pro 4的完全拆解,估計很快也會看到Surface Book的拆解。