teccorp.com.vn
Quy định mới về cải tạo chung cư cũ từ 15/8
Rate this post Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và có hiệu lực từ 15/8 tới. Theo đó việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham …