tebix.bg
Притча: „За Моцарт“ | Решения за Вашата сигурност Тебикс ООД
Моцарт вече бил на върха на славата си. При него довели един млад пианист, за да го изслуша и да се изкаже за неговите възможности и перспективи. След като го изслушал внимателно, Моцарт го посъветвал да продължава да се упражнява, както и на какво да наблегне. В този момент, младежът попитал: Можете ли да ми...