tebix.bg
Иновации в сферата на периметровата охрана | Решения за Вашата сигурност Тебикс ООД
Периметрова охрана е със задача да се създаде средство за изграждане на виртуална ограда нощно време и при оскъдно осветление, с оглед откриване на движение