tebix.bg
Запис на звук при видеосистеми | Решения за Вашата сигурност Тебикс ООД
Едно от най- важните предимства в света на бизнеса е отношението към клиента. Всеки знае, че това е ключа към успеха и печалбата. Веднъж влезе ли човек в търговския ни обект, въпрос на умение и подход е да го превърнем в клиент. Проблем: В голяма част от случаите наемаме работна ръка , която се интересува...