teamwildthings.se
Att arbeta med positiva metoder är inte samma sak som att inte har regler och rutiner
Jag stöter ibland (rätt ofta faktiskt) på folk som verkar sätta likhetstecken mellan att arbeta med positiva metoder och att inte ha några regler eller rutiner. ”Nu får man inte ens säga nej …