teamwildthings.se
Aktivitet ger energi
Många gånger inser jag att jag har väldigt mycket gemensamt med mina hundar. För att försöka förstå försöker jag ofta att sätta mig in i deras situation. Vi delar känslor, inlärningspsykologiska me…