teamwildthings.se
Framtiden
Det är klart att det blir mycket funderingar kring framtiden. Vi vet ännu inte hur någonting kommer att bli, läkaren sa att rehabiliteringen kommer att ta lång tid; månader, kanske år. Känns övervä…