tayyarecivecihi.com
Ceyhan Tayyaresi ve Baştayyareci Vecihi Hürkuş'un Ceyhan'da İlk Uçuşu
Konu ile ilgili;