tayyarecivecihi.com
Bize Vecihi Hürkuş’u öğreten Mehmet Gürbüz Gürer- TVHMD
Mehmet Gürbüz Gürer “Size, O Kadar Çok Şey Borçluyuz ki…” Vecihi Hürkuş’u öğrenmemizi siz sağladınız. Bize yeni bir ufuk ve yol açtınız. Kitap yazdınız. Çok az bilinen bir dönemi, anılarla en yalın biçimde anlattınız. Havacı olmadan da havacılığa hizmetin yılmaz bir eri oldunuz. Sizi saygıyla anıyoruz.