tavast.ee
Võtame oma keele tagasi | Arvi Tavast
Käisin teaduskeele sümpoosionil rääkimas, et teaduskeelt arendada on kasulikum kui selle pärast muretseda.