tavast.ee
Mis mõttes on eesti keel(ekorraldus) elus? | Arvi Tavast
Üllatav äratundmine seoses ÕSi konverentsiga: eesti keelekorraldus on alati olnud Frédéric Laloux' organisatsioonitüüpide hierarhia kõrgeimal astmel.