tavast.ee
1000 sagedamat sõna, mida ÕSis pole | Arvi Tavast
Uues ÕSis on 54 023 märksõna. Sõnaveebi aluseks olevas Ekilexi andmebaasis on 152 978 erineva kirjapildiga eesti keelendit. Praegu suurima eesti korpuse sagedusloendis on 6 637 121 erinevat lemmat. Muidugi on korpuses rohkesti näpukaid, võõrkeelseid sõnu, pärisnimesid, numbreid, aadresse jne, ehk tegelikult ikka ei ole ÕSis alla 1% kõigist eesti sõnadest, nagu nende arvude põhjal tunduda ... Read more1000 sagedamat sõna, mida ÕSis pole