tausyah.wordpress.com
AL-IKHLASH
Allah Ta’ala berfirman, “Katakanlah:”Dialah Allah, Yang Maha Esa,[1]. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan,[2]. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan,[3]. Dan ti…