tausyah.wordpress.com
The Heart Kingdom (Kerajaan Hati), Kerajaan Iman Vs Kerajaan Maksiat Dalam Peperangan Terbesar Dua Kerajaan Sepanjang Masa. Iman Adalah Raja dan Taqwa Adalah Ratunya, Sedang Ilmu Adalah Jenderal Pelindungnya.
Kerajaan Pertama : Bermula ia adalah seorang raja yang teramat mulia lagi agung gerangannya, seorang Raja yang Alim dan teramat cinta kepada ALLAH dan Rasul-Nya dan senantiasalah orang-orang yan…