tausyah.wordpress.com
Menguak Tentang Neraka Jahannam, Gumpalan Asap Mengepung Manusia Pada Hari Kiyamat, Mengenal Luas, Kamar-Kamar, Dan Para Malaikat Penjaga Neraka
Dikisahkan dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah hitam gelap, tidak ada cahaya dan tidak pula ia menyala. Dan ianya memiliki 7 buah pintu dan pada setiap pintu itu terda…