tausyah.wordpress.com
Mengenali Rupa Dan Ciri-Ciri Sosok Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam Dalam Riwayat Hadist, Serta Akhlak Beliau Di Mata Para Sahabat
Anas bin malik ra berkata: “Abu Bakar as-Shiddik ra jika melihat Rasulullah saw datang, ia melantunkan sair: Orang jujur, pilihan Allah, mengajak pada kebaikan Habis gelap, terbi…