tausyah.wordpress.com
Apakah Luqman Seorang Nabi Ataukah Hanya Seorang Hamba ALLAH Yang Shaleh Tanpa Menerima Derajat Kenabian??
Wa la qad aataina luqmaanal hikmata anisy kurlillaahi wa may yasykur fa innamaa yasykuru li nafsihii wa ma kafara fa innallaaha ghaniyyun hamiid. Sesungguhnya Kami telah memberi Luqman hikmah, yait…