tausyah.wordpress.com
Azab Bagi Ummat Nabi Isa Al Masih Alahis Salam (Nasrani), Berlutut Selama Seribu Tahun Lamanya Dihadapan ALLAH Ta’ala Pada Hari Kiamat
Abdullah berkata, Saya mendengar Abu Burdah menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya Abu Musa al-Asy’ari, dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Jika hari kiamat tiba, maka…