tausyah.wordpress.com
Penumpasan Kaum Pemberontak, Persiapan Amirul Mukminin Imam Ali Melawan Muawiyah Dalam Perang Shiffin
Selesai menumpas pemberontakan Thalhah dalam perang “Jamal” di Bashrah, Imam Ali r.a. tidak berniat pulang ke Madi­nah. Ia hendak memanfaatkan ketinggian mental pasukannya yang baru men…