tausyah.wordpress.com
Sejarah Kenabian Yesus ( Isa Al-Masih ) Untuk Menegakkan Kalimat ALLAH dan Kedatangan Rasul Bernama “Ahmad”
Tafsir kitab Yohanes (bag.2) “Dan tatkala ‘Isa putra Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu, membenarkan Taurat yang turun sebelumku dan member…