tausyah.wordpress.com
Imam Ali Bin Abu Thalib dan Kepahlawanannya Dalam Perang Uhud
Dalam peperangan yang kedua ini, Rasul Allah s.a.w. me­nyerahkan panji kaum muhajirin kepada Imam Ali r.a. Sedangkan panji kum Anshar diserahkan kepada salah seorang di antara mereka sendiri. Peper…