tausyah.wordpress.com
Pesan Khalifah Umar Bin Khattab Sebagai Bahan Renungan Seluruh Mukmin
Dalam sepucuk surat yang dikirimkannya kepada Abu Musa al-Asy’ari, Khalifah Umar bin Khatab r.a, menulis sebagai berikut : Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang Dari Abdullah…