tausyah.wordpress.com
Sejarah Singkat Suka Duka Kenabian Muhammad Saw Dalam Qur’an & Bibel
Katakanlah “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, dan keturunannya, dan apa yang diberikan …