tausyah.wordpress.com
Kontroversi dalam Kisah Penyaliban ‘Isa Al-Masih
Kita sudah banyak sekali mengupas perihal ‘Isa putra Maryam dan latar belakang terjadinya penyaliban berikut dengan pengkajian-pengkajian kita mengenai misteri orang yang tersalib itu dalam p…