tausyah.wordpress.com
Isa al-Masih Bukanlah Putera Allah
Tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti tahun kelahiran ‘Isa al-Masih putera Maryam, menurut catatan yang ada dalam Injil Lukas 2:1-20, ‘Isa al-Masih telah dilahirkan ketika dise…