tausyah.wordpress.com
Kufur
HAKIKAT BID’AH DAN KUFUR TANYA JAWAB BERSAMA AL-IMAM AL-MUHADDITS MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI RAHIMAHULLAHU Diriwayatkan oleh dua sahabat besar Nabi, Abu Sa’id al-Khudri dan Hudzaifah bin al-Yam…