tausyah.wordpress.com
Ciri-Ciri Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
Oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah memiliki ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri itu dapat dijelaskan sebagai berikut. [1] Sumber pengambilannya bersih dan…