tausyah.wordpress.com
Mukadimah
”katakanlah : Dialah ALLAH, Yang Maha Esa ( Tunggal )”. ALLAH adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya tiap – tiap segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. d…