tausyah.wordpress.com
Kanisah Ortodoks Syiria (KOS)
Baca : KOS: Serupa Tapi Tak Sama abu Luthfi KOS merupakan sebuah sekte di dalam agama Kristen, yang tata cara peribadatannya dan ritual-ritual lainnya hampir sama dengan tata cara ibadah ummat Isl…