tausyah.wordpress.com
Tinjauan Khusus untuk Ahli Kitab
Kalau Islam tidak melarang mengadakan hubungan baik dan keadilan dengan golongan ghairul Islam dari agama manapun, kendati dengan penyembah berhala (watsaniyyin), seperti musyrikin Makkah yang seca…