tausyah.wordpress.com
Menegakkan Hukum Waris dalam Batas Ketentuan Allah
Termasuk ketentuan seperti tersebut di atas, ialah dalam hal warisan. Seorang ayah tidak dibenarkan menghalangi warisan untuk sebahagian anaknya. Dia tidak dibenarkan menghalangi waris untuk anak-a…