tausyah.wordpress.com
Dilindunginya Darah Kafir ‘Ahdi dan Dzimmi
Nas-nas yang berkenaan dengan larangan membunuh dan peperangan ditujukan untuk ummat Islam, karana nas-nas itu datang sebagai suatu ketetapan dan bimbingan untuk kaum muslimin dalam masyarakat Isla…