tausyah.wordpress.com
Apakah Asuransi Dapat Digolongkan Organisasi Dana Bantuan
Apabila kita belum mendapat kejelasan dari segi manapun, bahawa hubungannya antara anggota insuran dan perusahaan sebagai hubungan antara anggota syirkah dengan anggota lainnya, maka apa watak hubu…