tausyah.wordpress.com
Semir Rambut
Termasuk dalam masalah perhiasan, iaitu menyemir rambut kepala atau janggot yang sudah beruban. Sehubungan dengan masalah ini ada satu riwayat yang menerangkan, bahawa orang-orang Yahudi dan Nasran…