tausyah.wordpress.com
Pinangan yang Diharamkan
Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya selama masih dalam iddah. kerana perempuan yang masih dalam iddah itu …