tausyah.wordpress.com
Pertentangan Sekte Kristian dalam Persoalan Talaq
Sekalipun Injil mengecualikan larangan talaq selain kerana zina, akan tetapi pengikut sekte Katholik menafsirkan pengecualian ini sebagai berikut: “Di sini tidak dapat diartikan, bahawa prins…