tausyah.wordpress.com
Perempuan yang Haram Dikahwin Karena Ada Hubungan Kekeluargaan Berhubungan dengan Perkahwinan
Termasuk perempuan yang haram dikahwin ialah: ibu mertua. Dia ini diharamkan oleh Islam kerana semata-mata ‘aqad yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya, kendati belum dukhul. Sebab…