tausyah.wordpress.com
Penolakan Farid Dalam Persoalan Ini
“Kenyataan inilah yang berlaku dalam undang-undang perkahwinan sejalan dengan undang-undang civil yang berlaku, yang samasekali bertentangan dengan ajaran agama dan hampir tidak dijumpai sela…